class =

Algemene voorwaarden

Boekingsvoorwaarden Future Green City wereldcongres 2024
Het Future Green City Word Congres is een initiatief van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), in samenwerking met World Urban Parks (WUP) en International Federation of Municipal Engineering (IFME). De logistieke organisatie en deelnemersregistratie is in handen van congresorganisator VNG Connect. Bij inschrijving ga je akkoord met de boekingsvoorwaarden zoals beschreven in dit document.

 

1. Wie is wie?

Als u in deze voorwaarden ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘VNG’ leest, betekent dit VNG Connect gevestigd aan de Nassaulaan 12, 2514 JS te Den Haag, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 27195052. Wanneer u 'u' of 'uw' leest, bedoelen wij u als deelnemer aan een door ons georganiseerde activiteit.

 

2. Registratie

U kunt zich inschrijven voor het Future Green City wereldcongres 2024 via het digitale inschrijfformulier op de congreswebsite www.fgc2024.com. U schrijft zich in voor het volledige vierdaagse congresprogramma (passe-partout), of voor een specifieke dag (dagkaart). Nadat u het ingevulde inschrijfformulier heeft verzonden, ontvangt u automatisch bericht van uw inschrijving. Ruim voor het congres ontvangt u een e-mail waarin uw deelname wordt bevestigd met verdere praktische informatie.

Uw inschrijving is bindend. Dit betekent dat u of uw werkgever verplicht is de deelnemersbijdrage te betalen. De annuleringsvoorwaarden kunt u nogmaals lezen in artikel 4 van deze voorwaarden. De betalingsverplichting geldt niet als wij uw inschrijving niet kunnen accepteren, of vanwege een annulering onzerzijds. Indien uw betaling al heeft plaatsgevonden, ontvangt u het betreffende deelnamebedrag terug.

De organisatie controleert uw aanmelding op juistheid. Indien uw aanmelding niet klopt, ontvangt u bericht van de organisatie.
Indien een onjuiste inschrijving leidt tot een hoger deelnemersbijdragepercentage, ontvangt u een factuur ter betaling van het extra verschuldigde bedrag.

 

3. Deelnamekosten

  • De kosten voor deelname, per doelgroep, staan ​​vermeld op de congreswebsite fgc2024.com .
  • Het genoemde bedrag is exclusief BTW.
  • De betaling gebeurt direct bij inschrijving via online betaalmogelijkheid via uw bank, per creditcard of per factuur.
  • Als u zich inschrijft voor een activiteit, bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de deelnamekosten. Tevens bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die u invoert, inclusief de gegevens die nodig zijn voor een correcte factuur.
  • Indien u deze gegevens niet correct of volledig heeft ingevuld en wij moeten de factuur naar aanleiding daarvan aanpassen of een nieuwe factuur sturen, dan brengen wij € 50,- (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening.

 

4. Annulering & vertraging

  • Gratis annuleren van uw inschrijving is mogelijk tot 6 weken voorafgaand aan het congres (vrijdag 9 augustus 2024). Je ontvangt een volledige terugbetaling van je deelnamekosten.
  • De organisatie vergoedt geen kosten voor reeds geboekte reis- of verblijfkosten.
  • De organisatie behoudt zich het recht voor om sessies te annuleren. U wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Je kunt dan een van de andere sessies kiezen. Een geannuleerde sessie geeft geen recht op restitutie van deelnamekosten.
  • Indien de conferentie geheel wordt afgelast, ontvangt u restitutie van deelnamekosten. Geboekte reis- of verblijfkosten worden niet vergoed.

 

5. Mensen met een handicap

Bent u gehandicapt of anderszins beperkt, vermeld dit dan op het inschrijfformulier. Wij zullen ons best doen om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

 

6. Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij dit doen en welke rechten u heeft met betrekking tot het vastleggen van deze gegevens. Daarnaast kunt u lezen welke maatregelen wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

7. Voorwaarden die van toepassing zijn

Eventuele algemene (aankoop)voorwaarden van u of uw werkgever sluiten wij uitdrukkelijk uit. Door u te registreren gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VNG Connect. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.vngconnect.nl. Indien de algemene voorwaarden afwijken van deze boekingsvoorwaarden, geldt de inhoud van deze boekingsvoorwaarden.

 

8. Geschillen en aansprakelijkheid

Bent u ergens ontevreden over, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. We zullen proberen het probleem samen op te lossen om te voorkomen dat het een geschil wordt.
Ook als wij een geschil hebben, zoeken wij bij voorkeur samen naar een oplossing. Lukt dat niet, dan zullen wij ons geschil voorleggen aan de rechtbank in Den Haag, of -indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is- aan die bevoegde rechter.
Voor eventuele schade waarvoor wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot “directe schade” tot maximaal het bedrag van het congresgeld. Indien wij voor deze aansprakelijkheid verzekerd zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door onze verzekeraar wordt uitgekeerd.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade of schade door bedrijfsstagnatie. Bovenstaande beperkingen gelden niet als wij de schade zelf hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Deelnemers dienen zich te houden aan de gedragsregels zoals geldend op de betreffende evenementenlocatie.

 

9. Tot slot Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

VNG Connect
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
0031 70 3738458
vngconnectcongressen@vng.nl
www.vngconnect.nl/congressen