class =

De stad met toekomst is groen

De stad met toekomst is groen. Groen is het antwoord op bijna alle urgente uitdagingen waarmee onze groeiende steden en stedelijke regio’s worden geconfronteerd. Groen maakt je gezond, blij, verkoelt, zuivert, zorgt voor duurzame bouwmaterialen en voeding en biedt een natuurlijke leefomgeving voor ieder soort mens en dier. Over de hele wereld zijn steden daarom op zoek naar een nieuwe balans tussen natuur en cultuur en de verbinding tussen stad en platteland: de Future Green City.

Stedelijke regio’s staan ​​wereldwijd voor grote uitdagingen. Steeds meer mensen komen naar steden om te wonen en te werken. Dit legt een toenemende druk op de stedelijke infrastructuur. Hoe creëren we voldoende woningen voor iedereen? Hoe houden we steden bereikbaar? Hoe zorgen we voor voldoende energie, voedsel, dataverbindingen en andere voorzieningen? En vooral: hoe zorgen we voor aantrekkelijke straten en pleinen als huiskamers van de stad en parken als gemeenschappelijke tuinen, waar ruimte is voor iedereen?

We zien de gevolgen van de opwarming van de aarde dagelijks. Aan de ene kant zijn onze steden daar de oorzaak van: de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het bouwen van huizen, het laten rijden van auto's en het opwekken van energie is enorm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze steden veel circulairder en klimaatneutraler worden? Aan de andere kant dragen steden de gevolgen van klimaatverandering: in een versteende omgeving kunnen hitte en overvloedige neerslag nauwelijks ontsnappen. Hoe kunnen groene transformaties helpen de klimaatverandering het hoofd te bieden en onze steden leefbaar te houden? Hoe kunnen we de biodiversiteit versterken? Welke civieltechnische oplossingen hebben we nodig om een ​​versteende omgeving groener te maken? En hoe gaan we onze assets goed beheren, zodat ze blijven functioneren?

Juist in onze steden is al het talent aanwezig om antwoorden te vinden op de uitdagingen: wetenschappers, bestuurders, ontwerpers, managers, ondernemers, actieve bewoners. Steden zijn broedplaatsen voor innovatie. Over de hele wereld zien we steeds meer mooie voorbeelden van succesvolle interventies: van kleine veranderingen in straten en buurten tot grote transformatiestrategieën, van kleine bosjes tot bossen die de stad omringen, van geveltuinen tot hedendaagse stadsparken, van stedelijke wadi’s tot afzonderlijke rioolsystemen.

Het Future Green City World Congress brengt al deze initiatiefnemers en initiatieven samen om andere steden te inspireren, kennis uit te wisselen en coalities te smeden die samenwerken om gezonde, groene stedelijke omgevingen te creëren voor ons en de komende generaties.