class=

De stad van de toekomst is groen

De stad van de toekomst is groen. Groen is het antwoord op vrijwel alle urgente uitdagingen waar onze groeiende steden en stedelijke regio’s voor staan. Groen maakt gezond, gelukkig, verkoelt, zuivert, levert hernieuwbare bouwstoffen, voedsel, biedt een natuurlijke habitat voor elk soort mens en dier. Overal op de wereld zoeken steden daarom naar een nieuwe balans tussen natuur en cultuur en de verbinding tussen stad en ommeland: de Future Green City.

Stedelijke regio’s staan wereldwijd voor grote uitdagingen. Steeds meer mensen komen naar de stad om er te wonen en te werken. Dat legt een steeds grotere druk op de stedelijke infrastructuur. Hoe creëren we voldoende woningen voor iedereen? Hoe houden we de steden bereikbaar? Hoe zorgen we voor voldoende energie, voedsel, dataverbindingen en andere voorzieningen? En bovenal: hoe zorgen we voor aantrekkelijke straten en
pleinen als huiskamers van de stad, en parken als gezamenlijke tuinen, waar plek is voor iedereen?

Daarnaast zien we dagelijks de gevolgen van de opwarming van ons klimaat. Enerzijds zijn onze steden veroorzaker: de CO2-uitstoot die vrijkomt om huizen te bouwen, auto’s te laten rijden en energie op te wekken is enorm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze steden veel meer circulair en klimaatneutraal worden? Anderzijds dragen de steden de gevolgen van de klimaatverandering: in een versteende omgeving kunnen hitte en overvloedige neerslag nauwelijks weg.

Hoe kunnen groene transformaties helpen om de klimaatverandering het hoofd te bieden en onze steden leefbaar te houden? Hoe kunnen we de  biodiversiteit versterken? Welke civieltechnische oplossingen hebben we nodig om een versteende omgeving te vergroenen? En hoe gaan we onze assets goed beheren, zodat ze ook blijven werken? Juist in onze steden is al het talent aanwezig om antwoorden te vinden op de uitdagingen:  wetenschappers, bestuurders, ontwerpers, beheerders, ondernemers, actieve inwoners. Steden zijn broedplaatsen van innovatie. Overal ter wereld
zien we steeds meer mooie voorbeelden van geslaagde interventies: van kleine ingrepen in straten en buurten tot grote transformatiestrategieën,
van tiny forest tot ringbossen om de stad, van geveltuinen tot eigentijdse stadsparken, van stadswadi’s tot gescheiden rioolsystemen.

Op het Future Green City World Congress komen al deze initiatiefnemers en initiatieven samen. Om andere steden te inspireren, om kennis uit te wisselen en om coalities te smeden die samen werken aan gezonde, groene stedelijke leefomgevingen voor ons en generaties na ons.