class=

Voorstel insturen

Fijn dat je een inhoudelijke bijdrage wilt leveren aan het Future Green City World Congress. Graag ontvangen we je voorstel voor het organiseren van een sessie via dit formulier. Om tot een goed en gebalanceerd programma te komen, beoordeelt en selecteert een deskundige internationale jury alle binnengekomen voorstellen. We zijn vooral op zoek naar voorstellen die inhoudelijk actueel, relevant, innovatief, onderscheidend en toepasbaar voor steden over de hele wereld zijn. We kijken daarnaast uit naar voorstellen met een aantrekkelijke, innovatieve en interactieve werkvorm.

Stap 1

Bij welke programmalijn past jouw inzending het beste?

Op het congres werken we met zeven inhoudelijke programmalijnen, zodat we de deelnemers een breed aanbod aan onderwerpen bieden en zij snel de sessies over hun favoriete onderwerpen kunnen vinden. Geef aan binnen welke programmalijn jouw bijdrage het beste past. Als je onderwerp binnen meerdere programmalijnen past, kies dan de programmalijn waar deze het meeste binnen past. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Bekijk onze programmalijnen:

Keuzes die we nu in de inrichting van onze steden maken hebben grote effecten op toekomstige generaties. Maar (hoe) weten we nu met welke ontwikkelingen in de verre toekomst we rekening moeten houden? Hoe maken we de juiste keuzes voor onze steden binnen de beperkingen van tijd, geld en ruimte? Hoe komen overheid, ondernemers, wetenschappers, professionals, creatievelingen en inwoners samen tot de beste geïntegreerde oplossingen voor de grote uitdagingen waarvoor we staan?

Steden zijn kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Hittegolven, lange periodes van droogte en overstromingen door extreme regenval zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen. Versteende gebieden zijn daar extra kwetsbaar voor: water kan minder goed worden vastgehouden of afgevoerd, en door al dat steen en asfalt kan de gevoelstemperatuur erg hoog worden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze steden leefbaar blijven? Hoe kunnen we bijvoorbeeld ons watermanagement, onze rioleringen en bodemgebruik zo aanpassen dat zij water beter kunnen vasthouden of afvoeren?

Steden hebben dringend behoefte aan natuur in de stad. Stadsnatuur en een rijke stedelijke biodiversiteit zijn essentieel voor schone lucht, fris water, waterafvoer, verkoeling, het verminderen van de impact van natuurrampen en een gezonde leefomgeving voor mensen. Hoe kunnen we de stedelijke natuur en biodiversiteit verder versterken in tijden van bevolkingsgroei en klimaatverandering? Hoe kunnen we natuur integreren in het ontwerp van gebouwen en stedelijke buitenruimten? Hoe kunnen we nieuwe parken toevoegen en bestaande parken verbeteren?

De publieke ruimte in de stad is van iedereen. Het is de plek waar alle lagen van de bevolking elkaar ontmoeten, waar iedereen kan sporten en bewegen, cultuur kan beleven en van groen kan genieten. Toch is de stad niet voor iedereen even aantrekkelijk, veilig en toegankelijk. Hoe richten we onze straten en pleinen, tuinen en parken zo in dat iedereen zich er in thuis voelt, ongeacht leeftijd, validiteit, gender, culturele achtergrond of de dikte van de portemonnee?

Het gaat niet goed met de gezondheid van inwoners in steden. Zo groeit het aantal mensen met overgewicht in hoog tempo. Slechte verleidingen liggen op de loer en we bewegen steeds minder. Bovendien bestaan er grote gezondheidsverschillen binnen steden zelf. Hoe kunnen we de publieke ruimte van onze steden zo transformeren dat zij gezonde keuzes makkelijker maken? En dat een gezonde levensstijl binnen bereik komt van iedereen?

Steden worden steeds voller en drukker. Hoe maak of houd je de stad aantrekkelijk en authentiek voor die groeiende groep inwoners en bezoekers? Hoe ontwikkelen we buitenruimtes die waarde en betekenis hebben voor de gebruiker? Hoe komen we tot buitenruimtes die goed voelen, die de zintuigen prikkelen, emoties oproepen, aanzetten tot denken, tot doen, tot ontmoeten, waar je graag wilt zijn? En welke rol kunnen een groene inrichting, parken en programmering daarin spelen?

We staan aan het begin van het post-fossiele tijdperk, waarin we onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De winning en het gebruik van grondstoffen hebben een te grote impact op natuurlijke hulpbronnen en het klimaat op aarde. Hoe wonen, werken, leven en verplaatsen we ons in steden die niet langer gebruik kunnen maken van olie, gas en kolen? Hoe zorgen we voor waardebehoud en hergebruik van hulpbronnen? En wat heeft dat voor gevolgen voor de keuzes die we maken bij het ontwerp, de inrichting en het beheer van de publieke ruimte?

Stap 2

In welke werkvorm wil je jouw bijdrage gieten?

Elke professional leert en communiceert op een andere manier. Daarom vinden we het belangrijk om een verscheidenheid aan werkvormen aan te bieden op het congres. Waar de ene deelnemer op zoek is naar inspiratie via een meeslepende lezing, een film of een optreden van een artiest, vindt de ander het fijn om met collega’s aan de slag te gaan in een workshop of in spelvorm, of om in een debat een goede inhoudelijke discussie te voeren. Geef aan ons door in welke werkvorm je je bijdrage wil leveren. Elke werkvorm krijgt een eigen zaal op het congres.

Tip: de ervaring leert dat veel voorstellen binnenkomen voor lezingen of workshops. Wil je meer kans maken, kies dan voor een van de meer bijzondere werkvormen zoals theater, cinema, serious games of debat.

Ben je een expert en wil je graag je innovatieve project, methode, techniek of iets anders delen met een groot publiek, dan kan dat via een masterclass in het klaslokaal. We juichen vooral inzendingen toe waarin meerdere casussen van steden aan bod komen in de presentatie.

Aantal deelnemers: max. 100. Duur: 60 minuten.

In Workshops XL nemen we 3,5 uur de tijd om met deelnemers op grotere actuele thema’s de diepte in te gaan in een interactieve sessie. Voorbeelden van thema’s: ‘Vertical gardens’, ‘biodiversity’, ‘national park cities’, ‘healthy neighborhoods’, ‘lighting’ etc. Een voorbeeld van hoe een Workshops XL kan worden ingericht: je begint met een korte presentatie van theorie en/of praktijkvoorbeelden. Daarna breng je onder jouw begeleiding de deelnemers zelf met een uitdagende opdracht aan de gang en geef je feedback op hun presentaties.

Aantal deelnemers: max. 35. Duur: 3,5 uur.

Een Fieldtrips XL gaat naar een stad op maximaal een uur (trein)reizen van Utrecht. Daar leid je deelnemers rond (te voet, per fiets, per boot), waarbij de groene transformatie in één programma, project, of gebied centraal staat. Bij voorkeur wordt de rondleiding gegeven door mensen die verschillende perspectieven, bijvoorbeeld de ontwerper, een vertegenwoordiger van de gemeente en een betrokken inwoner.

Aantal deelnemers: max. 35. Duur: 5 uur incl. reistijd.

Voor deze werkvorm nodigen we wetenschappers uit om hun laatste onderzoeksresultaten en inzichten te delen.

Aantal deelnemers: max 100. Duur: 60 minuten.

Serious games en escape rooms zijn een geweldige interactieve manier om samen met andere deelnemers spelenderwijs diverse mogelijkheden en scenario’s te laten ontdekken. Heb je een serious game of escape room dat je met deelnemers wil spelen, dan kan dat hier.

Aantal deelnemers: max 50. Duur: 1,5 uur.

Het theater biedt het podium aan muzikanten, theatermakers, comedians en dichters en anderen die hun inhoudelijke boodschap op een creatieve of theatrale manier over het voetlicht willen brengen. Omdat inspiratie soms sterker in een lied, gedicht of theatervoorstelling overkomt dan in een presentatie.

Aantal deelnemers: max. 100. Duur: 60 minuten.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. In onze bioscoop kun je films en documentaires vertonen die maximaal twintig minuten duren. Het kunnen bestaande films zijn, of films die je voor dit congres in je eigen omgeving maakt en een levendig beeld geven van hetgeen je wil bespreken. Voorafgaand verzorgt u een korte inleiding op de film, en na afloop gaan de makers en/of hoofdrolspelers met de deelnemers in gesprek in een Q&A.

Aantal deelnemers: max. 100. Duur: 60 minuten.

Horen wilde dieren thuis in een stad? Waar eindigt de smart city en begint het recht op privacy? Moet je zo veel mogelijk groen willen persen in de beperkte ruimte in binnensteden, of kun je beter investeren in een rijk en voor iedereen bereikbaar buitengebied? In onze debatarena discussiëren deelnemers met elkaar over actuele stellingen waar meerdere gezichtspunten leven. Dat doen ze onder leiding van een ervaren debatleider, die ervoor zorgt dat alle meningen worden gehoord, en met de deelnemers op zoek gaat naar consensus. Wij leveren de debatleider, jij levert een aantal prikkelende stellingen én de deskundigen die stellingen inhoudelijk kunnen in- en uitleiden.

Aantal deelnemers: max. 100. Duur: 60 minuten.

Overige informatie

Wie kunnen een inzending doen?

 • Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten
 • Ingenieurs, parkprofessionals en beheerders openbare ruimte
 • Hoveniers, groenvoorzieners en boomspecialisten
 • Sociologen, antropologen, marketeers, economen, bestuurders
 • Verenigingen, non-profitorganisaties
 • Consultants, architectenbureaus of vergelijkbaar
 • Overige geïnteresseerden die hun kennis en projecten willen delen

Over de inzending

 • Tijdsduur en aantal deelnemers: zie bij de beschrijvingen van de werkvormen
 • Kies het thema dat het meest aansluit bij uw project. De organisatie behoudt het recht om uw voorstel in een ander thema te plaatsen.
 • Kies de werkvorm van uw voorkeur. De organisatie behoudt het recht om uw voorstel binnen een andere werkvorm in te delen.
 • Geef een beknopte beschrijving van uw sessie. Dit mogen maximaal 200 woorden zijn. Als uw voorstel wordt gehonoreerd, wordt de tekst gepubliceerd op de congreswebsite. De organisatie behoudt zich het recht voor om uw tekst aan te passen.
 • Motiveer het belang van uw inzending. Op welke manier houdt uw project/initiatief/onderzoek verband met de openbare ruimte, stedelijke ontwikkeling en het congresthema?
 • Wat leren de deelnemers van uw sessie?

Voor sprekers

Sprekers krijgen gratis toegang tot de congresdag waarop hun sessie plaatsvindt.
Internationale sprekers krijgen:

 • toegang tot alle sessies (op inschrijving) tijdens alle congresdagen;
 • toegang tot het avondprogramma op dinsdag 24 september en woensdag 25 september.

Kosten voor reis- en verblijf worden niet vergoed.

Deadline

Vanwege verschillende signalen uit de markt hebben we besloten de deadline voor het indienen van voorstellen uit te stellen tot 31 januari 2024.